بررسی تخصصی

چگونه خطای سرور را رفع کنیم؟ قسمت سوم

چگونه خطای سرور را رفع کنیم؟ قسمت سوم

با وجود اینکه اچ پی برای طراحی سرورهایش از بهترین قطعات استفاده می‌کند و تجهیزات شبکه ارائه شده توسط این برند کیفیت ساخت بالایی دارند، اما باز هم ممکن است کسانی که قصد استفاده از این محصولات را دارند با خطاهای خاصی مواجه شوند. ماهان شبکه ایرانیان در این مطلب سری سوم خطاهای اچ پی، دلیل رخ دادن آن‌ها و نحوه برطرف کردن این خطاها را ارائه کرده است. برای مشاهده قسمت‌های قبلی روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

چگونه خطای سرور را رفع کنیم؟ قسمت اول

چگونه خطای سرور را رفع کنیم؟ قسمت دوم

پیام‌های خطای سرور اچ پی

خطاهای سرورهای اچ پی که در این مرحله بررسی شده‌اند عبارت‌اند از:

پیغام‌های خطای سری 200

پیام 201-Memory Error

پیغام خطا 201-Memory Error
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا خرابی ماژول حافظه شناسایی‌شده.
عملکرد لازم رفع مشکل Insight Diagnostics را اجرا کنید و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده جایگزین کنید.

 

پیام 203-Memory Address Error

پیغام خطا 203-Memory Address Error
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا خرابی حافظه شناسایی شد.
عملکرد لازم رفع مشکل Insight Diagnostics را اجرا کنید و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده جایگزین کنید.

 

پیام 207 Error Message #1

پیغام خطا  

207 – Invalid Memory Configuration Detected

DIMMs installed when nocorresponding processor is detected

تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا برای استفاده از حافظه باید یک پردازنده اضافی نصب شود.
عملکرد لازم رفع مشکل سوکت پردازنده را پر کرده یا DIMM را حذف کنید.

 

پیام 207 Error Message #2

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs must be installed in pairs orsequentially

 

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا سیستم تنها با یک FBDIMM پیکربندی‌شده است و سیستم از حالت تکی FBDIMM پشتیبانی نمی‌کند، یا چندین FBDIMM نصب شده‌اند ولی ترتیب مناسبی ندارند.
عملکرد لازم رفع مشکل ●       اگر سیستم از حالت حافظه تک کانال پشتیبانی نمی‌کند، یک جفت FBDIMM معتبر نصب کنید.

●        FBDIMM ها را حذف کرده و به ترتیب نصب کنید.

●       برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #3

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs Must be Installed SequentiallyAudible

 

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM های نصب شده به صورت متوالی نصب نشده‌اند.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM ها را به ترتیب مناسب دوباره نصب کنید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #4

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – DIMM Size Parameters Not Supported.
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا اندازه ماژول حافظه نصب شده مناسب نیست و ممکن است نیاز به آپدیت رام داشته باشید.
عملکرد لازم رفع مشکل یک ماژول حافظه به اندازه پشتیبانی شده نصب کنید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #5

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – Incomplete Bank Detected in Bank X
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا بنک یک یا چند DIMM را پیدا نمی‌کند.
عملکرد لازم رفع مشکل بانک حافظه را به طور کامل پر کنید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #6

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – Insufficient Timings on DIMM
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا ماژول حافظه نصب شده پشتیبانی نمی‌شود.
عملکرد لازم رفع مشکل یک ماژول حافظه از نوع پشتیبانی شده نصب کنید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #7

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM های نصب شده در یک بنک اندازه‌های متفاوتی دارند.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM های سازگار را به درستی نصب کنید. برای پیکربندی حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #8

پیغام خطا            

207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank…

…Memory in Bank X Not Utilized

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM های نصب شده در یک بنک اندازه‌های متفاوتی دارند.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM های منطبق را به درستی نصب کنید. برای پیکربندی حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #9

پیغام خطا  

207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank…

…Memory in Board X, Bank X Not Utilized.

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM های نصب شده در یک بانک اندازه‌های متفاوتی دارند.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM های منطبق را به درستی نصب کنید. برای پیکربندی حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #10

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Bank x

 

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا یکی از DIMM های بانک X از نوع پشتیبانی نشده است.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM های پشتیبانی شده را برای پر کردن بانک نصب کنید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #11

پیغام خطا  

207-Invalid Memory Configuration – Single channel memory…

…mode supports a single DIMM installed in DIMM socket

Please remove all other DIMMs or install memory in valid pairs. System Halted

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM ها به صورت جفتی نصب شده، اما سرور در حالت حافظه تک کاناله است.
عملکرد لازم رفع مشکل تمام DIMM های اضافی را بردارید یا  آن‌ها را در حافظه به صورت جفت شده و معتبر نصب کنید و حالت حافظه را در بایوس تغییر دهید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message #12

پیغام خطا 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Socket X

 

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM ها ثبت نشده یا DIMM ها زمان بندی ناکافی دارند.
عملکرد لازم رفع مشکل ECC DIMM های ثبت شده را نصب کنید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 207 Error Message

پیغام خطا  

207-Memory Configuration Warning – DIMM In Socket x does not have Primary Width of 4 and only supports standard ECC

Advanced ECC does not function when mixing DIMMs with Primary Widths of x4 and x8.

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM های نصب شده دارای عرض اولیه x8 هستند.
عملکرد لازم رفع مشکل تمام DIMM های اضافی را بردارید یا  آن‌ها را در حافظه به صورت جفت شده و معتبر نصب کنید و حالت حافظه را در بایوس تغییر دهید. برای پیکربندی‌های حافظه پشتیبانی شده به QuickSpecs محصول یا راهنمای کاربر مراجعه کنید.

 

پیام 209 Error Message #1

پیغام خطا 209-Online Spare Memory Configuration – No Valid Banks for Online Spare
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا دو بانک معتبر برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه جانبی آنلاین در دسترس نیستند.
عملکرد لازم رفع مشکل برای پشتیبانی از پیکربندی یدکی آنلاین، DIMM ها را دوباره نصب کنید.

 

پیام 209 Error Message #2

پیغام خطا 209-Online Spare Memory Configuration – Spare Bank is Invalid

 

تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا DIMM های نصب شده برای یک بانک یدکی آنلاین کوچک‌تر از بانک دیگر هستند.
عملکرد لازم رفع مشکل برای پشتیبانی از پیکربندی یدکی آنلاین، DIMM ها را دوباره نصب کنید.

 

پیام 209 Error Message #3

پیغام خطا 209-Hot-add Memory Configuration – Boards must be installed sequentially.
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا بردهای حافظه به صورت متوالی نصب نشده.
عملکرد لازم رفع مشکل بردهای حافظه را به صورت متوالی نصب کرده یا آن‌ها را دوباره نصب کنید.

 

پیام 209 Error Message #4

پیغام خطا 209-Mirror Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا اندازه دو برد فیکس شده آینه‌ای با هم مطابقت ندارند.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM ها را برای پشتیبانی از حالت آینه‌ای نصب کرده یا مجدداً این کار را انجام دهید کنید.

 

پیام 209 Error Message #5

پیغام خطا 209-RAID Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا اندازه کلی دو برد استفاده شده در یک RAID مطابقت ندارد.
عملکرد لازم رفع مشکل برای پشتیبانی از حالت RAID، DIMM ها را نصب کرده یا مجدداً این کار را انجام دهید کنید.

 

پیام 210 Error Message #1

پیغام خطا 210-Memory Board Power Fault on board X
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM ها را تعویض کنید و دوباره تست کنید. در صورت نیاز برای رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.

 

پیام 210 Error Message #2

پیغام خطا 210-Memory Board Failure on board X
تعداد بوق یک بوق کوتاه و یک بوق بلند
دلیل احتمالی خطا مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد لازم رفع مشکل DIMM ها را تعویض کرده و دوباره تست کنید. در صورت نیاز برای رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.

 

پیام 212 Error Message

پیغام خطا 212-Processor Failed, Processor X
تعداد بوق یک بوق کوتاه
دلیل احتمالی خطا پردازنده در شکاف X به درستی قرار نگرفته.
عملکرد لازم رفع مشکل Insight Diagnostics را اجرا کرده و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده است جایگزین کنید.

 

پیام 214 Error Message

پیغام خطا 214-Processor PPM Failed, Module X
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا ماژول قدرت پردازنده (PPM) به درستی نصب نشده است.
عملکرد لازم رفع مشکل Insight Diagnostics را اجرا کنید و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده است جایگزین کنید.

 

پیام 224 Error Message

پیغام خطا 224-Power Fault Detected – Flexible LOM 1 (Lan On Motherboard)

Note: This error message applies to ProLiant Gen 8 servers only.

تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا اتصال برق به Flexible LOM ناموفق بوده است.
عملکرد لازم رفع مشکل LOM را دوباره در شکاف قرار دهید. Insight Diagnostics را اجرا کنید و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده است جایگزین کنید.

پیغام‌های خطای سری 300

پیام 301 Error Message #1

پیغام خطا 301-Keyboard Error
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا خرابی صفحه کلید رخ داده.
عملکرد لازم رفع مشکل ●       سرور را خاموش کرده و سپس صفحه کلید را دوباره وصل کنید.

●       مطمئن شوید که هیچ کلیدی فشرده یا گیر نکرده است.

●       اگر خرابی دوباره تکرار شد، صفحه کلید را تعویض کنید.

پیام 301 Error Message #2

پیغام خطا 301-Keyboard Error or Test Fixture Installed
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا خرابی صفحه کلید رخ داده.
عملکرد لازم رفع مشکل ●       سرور را خاموش کرده و سپس صفحه کلید را دوباره وصل کنید.

●       مطمئن شوید که هیچ کلیدی فشرده یا گیر نکرده است.

●       اگر خرابی دوباره تکرار شد، صفحه کلید را تعویض کنید.

 پیام 303 Error Message

پیغام خطا 303-Keyboard Controller Error
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا خرابی برد سیستم، صفحه کلید یا کنترلر ماوس رخ داد.
عملکرد لازم رفع مشکل مطمئن شوید که صفحه کلید و ماوس به هم متصل هستند. Insight Diagnostics را اجرا کنید و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده است جایگزین کنید.

 پیام 304 Error Message

پیغام خطا 304-Keyboard or System Unit Error
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا صفحه کلید، کابل صفحه کلید، کنترلر ماوس یا خرابی برد سیستم
عملکرد لازم رفع مشکل مطمئن شوید که صفحه کلید و ماوس به هم متصل هستند. Insight Diagnostics را اجرا کنید و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده است جایگزین کنید.

 پیام 338 Error Message

پیغام خطا 338-HP RESTful API Error – Unable to communicate with iLO FW
تعداد بوق هیچ
دلیل احتمالی خطا iLO 4
عملکرد لازم رفع مشکل بازنشانی iLO 4 به روز رسانی سیستم عامل iLO 4 به نسخه: 2.30 (1 اکتبر 2015)

 پیغام‌های خطای سری 400

400,401,402,403 Error Message

پیغام خطا 40X-Parallel Port X Address Assignment Conflict
تعداد بوق دو بوق کوتاه
دلیل احتمالی خطا هر دو پورت خارجی و داخلی به صورت موازی به پورت X اختصاص داده شده‌اند.
عملکرد لازم رفع مشکل ابزار نصب سرور را اجرا کرده و پیکربندی را اصلاح کنید.

 پیام 404 Error Message

پیغام خطا 404-Parallel Port Address Conflict Detected…

…A hardware conflict in your system is keeping some system components from working correctly.

تعداد بوق 2 بوق کوتاه
دلیل احتمالی خطا  وجود یک تداخل سخت‌افزاری در سیستم، از عملکرد صحیح پورت موازی جلوگیری می‌کند. اگر اخیراً سخت‌افزار جدیدی اضافه کرده‌اید، آن را حذف کنید تا مشخص شود آیا آن دلیل تداخل است یا خیر. یا از Computer Setup یا سیستم عامل سرور برای اطمینان از عدم وجود تداخل استفاده کنید.
عملکرد لازم رفع مشکل ●       اگر اخیراً سخت‌افزار جدیدی اضافه کرده‌اید، آن را حذف کنید تا مشخص شود آیا آن سخت‌افزار دلیل تداخل است.

●       برای تخصیص مجدد منابع برای پورت موازی و حل دستی تداخل منابع، ابزار راه‌اندازی سرور را اجرا کنید.

●        Insight Diagnostics را اجرا کنید و اجزای خراب را همان‌طور که نشان داده شده است جایگزین کنید.

 

سخن پایانی

با توجه به اینکه سرورها نقش مهمی در ذخیره‌سازی و تبادل اطلاعات دارند، بهتر است که شناسایی و رفع مشکلات آن‌ها را به افراد متخصص در این زمینه واگذار کنید. چون شناسایی اشتباه خطاهای اچ پی و استفاده از راه‌حل‌های نامناسب می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.

تیم متخصص ماهان شبکه ایرانیان آماده ارائه خدمات مشاوره برای خرید سرور اچ پی یا رفع مشکلات متعدد این سرورها است. در صورت نیاز به دریافت راهنمایی بیشتر درباره این محصولات می‌توانید با تیم متخصص این شرکت در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *